Проекта за документация на OpenOffice.org заедно със съдействието и спонсорството на Worldlabel обявиха състезание за шаблони и картинки.

Съзтезанието започва от 13 септември до 13 октомври 2006 г. в 23:59EDT (GMT-4) ч. Предложения получени след 23:59EDT (GMT-4) часа на 13 октомври 2006 г. няма да се приемат. Наградите ще бъдат обявени на 1 ноември 2006.


Условия за участие

Може да участва всеки като може да подава колкото желае (едно на съобщение) предложения.
Всички предложения за шаблон трябва да бъдат представени с отворения формат на OpenOffice.org (напр. * ott * за шаблоните за Writer). Картинките могат да бъдат във всеки графичен формат който OpenOffice.org може да импортира, включително и SVG формата, тъй като SVG импорт филтъра (http://wiki.services.openoffice.org/wiki/SVG_Import_Filter) го позволява. Тези които предлагат картинки трябва да са сигурни, че тяхното предложение няма да бъдат променено от процеса импорт/експорт, когато файла бъде отворен в OpenOffice.org, защото това ще е версията която ще се счита за участваща в състезанието.

Шаблоните трябва да имат подходяща, общо приета стойност и да не бъдат „банални“. Предложените шаблони трябва да бъдат полезни за другите потребители. Например, празен файл на Writer с вмъкната текущата дата със сигурност не е „смислен“ шаблон. Обаче, шаблон за електронна таблица в Calc, който може да се използва за описание на колекция от марки или труг тип колекция със сигурност ще бъде приет.

Някои идеи за шаблони:
Визитки, заглавни части на бланки за писма, картички, бележки и факсове, шаблони за счетоводство, бюлетини, резюмета, expense reports, base forms, шаблон за презентация, обложки, шаблони за електронни таблици, календари….. за Writer, Calc, Base… използвайте текстови полета за персонализация, области за вмъкване на лого, съдавайте всички видове полезни шаблони за всякакъв вид домашно и служебно използване които наща общност да сподели.

Някои идеи за картинки:
Кантове, рамки, декоративни обекти, бизнес обекти, животни, цветя, фонове, OO украшения, …. нека фантазията ви да работи.

БЕЛЕЖКА: за да бъдат разгледани, материалите ТРЯБВА да са придружени с обяснение и да са предоставени при условията на LGPL или PDL. Екранни снимки на материалите са добре дошли, но не са задължителни. Ако е уместно за печатни произведения посочвайте производителя и номера на продукта. Изпращането на материалите става с е-поща, на адрес contest@openoffice.org.

  За какво ще следи журито:

 • художествени достойнства на дизайна;
 • оригиналност на дизайна;
 • функционална използваемост на изпратените шаблони или графики;
 • олекции със съгласуван дизайн, например визитна картичка и бланка за писма с еднакъв дизайн или колекция от животни, нарисувани в един и същ стил;
 • някои идеи за шаблони: формуляри за делови писма, например напомняне за закъсняло плащане, рекламно писмо; шаблони, специфични за определена индустрия, например образование, право, здравеопазване;
 • материали на различни езици.

Лицензия:
Шаблоните и картинките подадени към OpenOffice.org за това състезание, трябва да са под лиценз LGPL, който е същия под който е лицензиран самият OpenOffice.org или трябва да бъдат с лиценза на проекта за документация PDL. И двата могат да се видят в Интернет. За LGPL вижте тук и за PDL – тук

Да повторим, всички шаблони за това съзтезание трябва да бъдат публикувани под някой от посочените два лиценза от автора. Всички подавания, които изпълняват тези условия и са подходящи за публикуване ще бъдат включени в хранилищата за шаблони, примери и картинки на проекта за документация.

  Моля добавете следния текст към свойствата на документа:

 1. Пълното ви име
 2. Работещ електронен адрес
 3. Пълният ви адрес включително град, щат/провинция. Пощенски код и държава
 4. Лиценз. PDL или LGPL.
 5. Следната декларация:
  I confirm that I am the sole author of this template or graphic. This work is created from my own ideas and materials. No third party license or materials are included that will affect licencing under either the LGPL or PDL. Furthermore I confirm that I am entitled to place the submitted template or graphic under one of these licenses.

Контакт: За повече информация питайте в пощенския списък contest_info@documentation.openoffice.org.

Награди:

НАГРАДИ ЗА ШАБЛОНИ: НАГРАДИ ЗА КАРТИНКИ:
Награда за I място – $750 Награда за I място – $750
Награда за II място – $300 Награда за II място – $300
Награда за III място – $250 Награда за III място – $250
Награда за IV и V място – $200 Награда за IV и V място – $200
100 бр. фанелки и други Openoffice.org нещица за преложените шаблони които ще станат част от пректа за документация.
100 бр. фанелки и други Openoffice.org нещица за преложените картинки които ще станат част от пректа за документация.

Оригинална новина

Няма коментари (добавете) | 10 062 пъти видяна