Резултат от анкетата на предложение за splash картинка

Публикувано от Христо Христов 
Резултат от класирането

1. място за Андриана Недкова с предложение 2.2
Печели първата награда - 50 лв.
2. място за Андрей Блажов с предложение 6.1
Отказва се от наградата си.
3. място за Илия Пенев с предложение 1.1
Печели втората награда - *VIP билет за WebTech 2006:
- Място в зала по избор на първите редове
- Подарък
- Участие в тържествената УебТех вечеря след първия ден на конференцията (*), заедно с лекторите и гостите
4. място за Преслав Рачев с предложение 3.1
Печели третата награда - VIP билет за WebTech 2006:
- Седящо място в залите на конференцията за двата дни (в средната част на залите)
- Конферентни материали и подарък
- Освежаващи напитки


Класиране на предложенията
1. предложение 2.2 на Андриана Недкова
16% (70 точки)
2. предложение 6.1 на Андрей Блажов
15% (66 точки)
3. предложение 7.1 на Христо Христов
13% (56 точки)
4. предложение 6.2 на Андрей Блажов
7% (29 точки)
5. предложение 2.4 на Андриана Недкова
6% (26 точки)
6. предложение 1.1 на Илия Пенев
5% (23 точки)
7. предложение 2.5 на Андриана Недкова
4% (17 точки)
8. предложение 1.3 на Илия Пенев
4% (15 точки)
9. предложение 2.6 на Андриана Недкова
3% (14 точки)
10. предложение 1.2 на Илия Пенев
3% (14 точки)
11. предложение 3.1 на Преслав Рачев
3% (12 точки)
12. предложение 1.5 на Илия Пенев
3% (12 точки)
13. предложение 5.4 на Сергей Димитров
3% (11 точки)
14. предложение 1.4 на Илия Пенев
3% (11 точки)
15. предложение 5.1 на Сергей Димитров
2% (10 точки)
16. предложение 2.3 на Андриана Недкова
2% (9 точки)
17. предложение 5.2 на Сергей Димитров
2% (8 точки)
18. предложение 2.1 на Андриана Недкова
2% (7 точки)
19. предложение 5.3 на Сергей Димитров
1% (5 точки)
20. предложение 4.1 на Иван Ставрев
1% (4 точки)
Гласували: 71

Предложение 1.1
Предложение 1.2
Предложение 1.3
Предложение 1.4
Предложение 1.5
Предложение 2.1
Предложение 2.2
Предложение 2.3
Предложение 2.4
Предложение 2.5
Предложение 2.6
Предложение 3.1
Предложение 4.1
Предложение 5.1
Предложение 5.2
Предложение 5.3
Предложение 5.4
Предложение 6.1
Предложение 6.2
Предложение 7.1

Това е комбинирано предложение от предложения 2.2 и 6.2, направено от мен. Хареса ми като идея. Сложил съм го при останалите за гласуване, за да видя дали и на други ще хареса. В крайното класиране няма да бъде взето под внимание. Неговото място ще бъде заето от следващия по ред.