- Блог на IcoBgr - https://blog.icobgr.info -

Предложения за сплаш

Това са всички направени предложения. След крайния срок ще бъдат прегледани и може някои да отпаднат. След което ще бъде направен окончателен списък на предложенията който ще бъде подложен на гласуване в анкета.

1. Предложения на Илия Пенев
– първо предложение
Първо предложение

– второ предложение
Второ предложение

– трето предложение
Трето предложение

– четвърто предложение
Четвърто предложение

– пето предложение
Пето предложение

– Шесто предложение
Шесто предложение

– седмо предложение
Седмо предложение

– осмо предложение
Осмо предложение

2. Предложения на Андриана Недкова
– първо предложение
Първо предложение

– второ предложение
Второ предложение

– трето предложение
Трето предложение

– четвърто предложение
Четвърто предложение

– пето предложение
Пето предложение

– Шесто предложение
Шесто предложение

3. Предложение на Преслав Рачев
– първо предложение
Първо предложение

4. Предложение на Иван Ставрев
– първо предложение
Първо предложение

5. Предложения на Сергей Димитров
– първо предложение
Първо предложение

– второ предложение
Второ предложение

– трето предложение
Трето предложение

– четвърто предложение
Четвърто предложение

– пето предложение
Пето предложение

– Шесто предложение
Шесто предложение

6. Предложение на Андрей Блажов
– първо предложение
Първо предложение

– второ предложение
Второ предложение